สมัครเลย สมัครเลย
วันศุกร์, 3 ธันวาคม 2021

ศิลปวัฒนธรรม

ความงาม คุณค่าของความงดงาม หรือผลงานของมนุษย์ที่มีจุดมุ่งหมายการสร้างสรรค์และแสดงออกถึงความงาม เพื่อตอบสนองความต้องการทางด้านจิตใจของมนุษย์ ให้มนุษย์มีอารมณ์เพลิดเพลินและมีความสุขแห่งชีวิตอย่างแท้จริง

ADVERTISEMENT

สถานการณ์โควิด-19 วันนี้

ข่าวล่าสุด

โซเชียลมีเดีย

error: Copying is not allowed.